PDA

View Full Version : [28.7.2012][hoá học] Tính chất HCldolla_em thik tiền
28-7-2012, 09:09 AM
mn ơi,cho em hỏi tính chất của Hcl khi tác dụng với cac kim loại và hợp chất là gì ạ .
+ Hcl đặc
+hcl dư
+hcl : loãng
p/s; nếu có cả nóng hay nguội thì mn ghi rõ giúp em với nha
ôi lại 1 lần nữa em mặt dầy: " cám ơn mn "

uke là bản chất
28-7-2012, 03:55 PM
Các kim loại đứng trước H trong dãy Beketov (hoặc dãy điện hoá) đều tác dụng với HCl.

Dãy Beketov như sau: K, Na, Ba, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Hg, Ag, Pt, Au.
(Cách nhớ: Khi Nào Bạn Cần May Áo Záp Sắt Nhớ Sang Phố Hỏi Cửa Hàng Á Phi Âu)

* Lưu ý:
- Các kim loại: K, Ba, Ca, Na (kiềm và kiềm thổ) tác dụng nước trước, rồi mới tác dụng HCl
Vd: Ba + 2H2O ----> Ba(OH)2 + H2
......Ba(OH)2 + 2HCl ----> BaCl2 + 2H2O

- Các kim loại sau H gồm: Cu, Hg, Ag, Pt, Au không tác dụng được HCl

- Các kim loại: Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sb, Pb tác dụng HCl giải phóng khí H2

- Kim loại nào đứng trước sẽ đẩy kim loại đứng sau trong muối.
Vd: Fe + CuCl2 ----> Cu + FeCl2 (Fe đứng trước Cu, nên Fe đẩy Cu trong CuCl2 ra)

ss ko nghe có HCL đặc bh :(

Yumi Cơm
28-7-2012, 05:11 PM
Để coi một vài kiến thức vụn vặt của ta có giúp j đc cho tiền không nhá:D

Dung dịch Hidro clorua trong nước (dung dịch axit clohidric) là một dung dịch axit mạnh, dễ dàng tham gia các phản ứng hóa học. Tính chất hóa học cơ bản như sau:
1. Tính axit do H+ gây nên:
+) Làm chất chỉ thị (quỳ tím) chuyển sang màu đỏ.
+) Tác dụng với KL đứng trước H trong dãy Beketov - thể hiện tính oxi hóa
VD: Fe0 + 2HCl -> Fe+2 Cl2 + H2
+) Tác dụng với bazo, oxit bazo - phản ứng trung hòa
VD: HCl + NaOH -> NaCl + H2O
2HCl + FeO -> FeCl2 + H2O
+) Tác dụng với dung dịch muối ( Sản phẩm phải tạo kết tủa hoặc khí hoặc H2O)
VD: HCl + AgNO3 -> AgCl (kết tủa trắng) + HNO3 (phương trình nhận biết HCL)
2. Tính khử do Cl- gây nên:


VD: MnO2 + 4HCl -> Cl2 + MnO2 + 2H2O

Nếu là HCL dư thì trong phản ứng với KL, phản ứng sẽ xảy ra hoàn toàn.
Còn nếu là HCL đặc thì trong một số phản ứng với hợp chất (muối, oxit) có thể sinh ra cả khí clo.
VD: Phản ứng với MnO2, KMnO4, K2Cr7O4... đều tạo muối clorua, nước và khí clo.

Chúc bạn học tốt!:x

loveyoutilltheend
28-7-2012, 05:30 PM
Các kim loại đứng trước H trong dãy Beketov (hoặc dãy điện hoá) đều tác dụng với HCl.

* Lưu ý:
- Các kim loại: K, Ba, Ca, Na (kiềm và kiềm thổ) tác dụng nước trước, rồi mới tác dụng HCl
Vd: Ba + 2H2O ----> Ba(OH)2 + H2
......Ba(OH)2 + 2HCl ----> BaCl2 + 2H2Ohình như cái này sai rồi, các kim loại kiềm thổ nếu cho vào dung dịch muối thì sẽ tác dụng với nước trước rồi mới tác dụng với muối sau (nếu sản phẩm có kết tủa, bay hơi hay điện ly yếu) nhưng khi cho vào axit thì vẫn tác dụng với axit trước, sau đó nếu còn dư sẽ tác dụng với nước

uke là bản chất
28-7-2012, 09:32 PM
Khi cho kim loại kiềm vào dd axit thì kim loại kiềm sẽ phản ứng với trước do các kim loại kiềm có tính khử mạnh.
Ví dụ khi cho Na vào dd HCL thì ptpu sẽ là:
Na + H_2O-->NaOH + H_2
NaOH + HCl --> NaCl + H_2


Không bao giờ có pứ Na+ HCl cả
Còn phản ứng này sao lại không có
Chỉ là nó quá mãnh liệt nên người ta không điên dại gì mà làm thí nghiệm thôi. Còn trên lý thuyết vẫn có những bài toán kim lọai kiềm phản ứng với axit.

jaeyingying
29-7-2012, 11:05 AM
Trong sách hóa học 9 có đấy bạn
Hcl tác dụng vs kim loại giải phóng H2
Hcl tác dụng vs bazo tao ra muối và nước
Hcl tác dụng vs muối tạo ra muôi smowis và bazo

[Vịt] Jung Suxy
29-7-2012, 07:03 PM
Khi cho kim loại kiềm vào dd axit thì kim loại kiềm sẽ phản ứng với trước do các kim loại kiềm có tính khử mạnh.
Ví dụ khi cho Na vào dd HCL thì ptpu sẽ là:
Na + H_2O-->NaOH + H_2
NaOH + HCl --> NaCl + H_2


Không bao giờ có pứ Na+ HCl cả
Còn phản ứng này sao lại không có
Chỉ là nó quá mãnh liệt nên người ta không điên dại gì mà làm thí nghiệm thôi. Còn trên lý thuyết vẫn có những bài toán kim lọai kiềm phản ứng với axit.Chẹp chẹp...cho đứa em bé nhỏ nè tham gia chút xíu với nhé! khi cho kim loại mạnh tác dụng với dd axit thì kim loại sẽ tác dụng với axit trước nếu axit mà hết thì tiếp đến mới đến lượt nước phản ứng vì phản ứng giữa kim loại với axit xảy ra nhanh và mãnh liệt hơn so với phản ứng giữa kim loại với nước. còn phản ứng:
2Na+2HCl---> 2NaCl + H2

Trên thực tế là không có vì khi cho Na vào dd HCl sẽ gây nổ, cháy mức độ mạnh vì vậy cái này đc xem như là lý thuyết thôi chứ ko có hay áp dụng. Đó là ý kiến của bé Suxy nhé...có gì sai sót mong các anh chị chỉ bảo lại cho. nhưng những điều trên là bé được biết từ người dạy bé đó. Cảm ơn! :x

dolla_em thik tiền
31-7-2012, 10:12 PM
Trong sách hóa học 9 có đấy bạn
Hcl tác dụng vs kim loại giải phóng H2
Hcl tác dụng vs bazo tao ra muối và nước
Hcl tác dụng vs muối tạo ra muôi smowis và bazo
mấy cái đó thì mềnh biết nhưng ý mình là khi td vs kl thì có n~ Th đặc biệt khác như h2so4 hay không thôi
cám ơn bạn nha